Saç Ekiminde FUE ve DHI Teknikleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

Saçlarımız sağlığı, canlılığı, gücü ve çekiciliği tamamlayan bir unsurdur. İnsanlar saçlarının durumu, gelişimi, sağlığı ve elbette kaybı ile yakından ilgilenmektedir. Çünkü saçlar estetik açıdan önemli bir işleve sahiptir. Kısmi ya da tam saç yokluğu (alopesi) hem estetik hem de sosyal bir problem olarak karşımıza çıkabilir. Saç yokluğu kişilerin yaşam kalitesini, özgüvenlerini ve sosyal hayatını doğrudan etkileyebilir. Saç kaybı ilerleyici özellik gösterir. Yani, genç yaşlarda belli bir oranda saç kaybı olan hastanın ilerleyen yıllarda bu şikâyeti devam eder. Bu yüzden uygulanacak teknik her ne olursa olsun zamanın etkilerine dayanabilmelidir.

Saç ekiminde deneyim ve uygun mikrocerrahi aletlerin gelişmesiyle birlikte son yıllarda tamamen doğal sonuçlar elde edilmektedir.

FUE tekniği ve DHI yönteminin farklarını anlayabilmek için öncelikle tekniklerin ne olduğunu ve nasıl uygulandıklarını anlamak gerekir.

FUE Saç Ekim Tekniği

Ülkemizde saç ekiminde en çok tercih edilen FUE yöntemi (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) hem greft toplanırken hem de toplanan greftler saçsız bölgeye ekilirken kullanılan bir tekniktir. Lokal anestezi altında yapılır. İşlemin başlangıcında yapılan birkaç iğne acısı dışında hasta başka acı hissetmez.

FUE tekniğinde başın arkasındaki ‘donör bölge’ adı verilen iki kulak arası saçlı bölgeden saç kökleri (greftler) 0,8 mm çapında silindirik mikro uçlarla tek tek çıkarılır. Bu teknikte kulak üstü bölgeden de saç kökleri toplanabilir. Bu çıkarma işlemi “manuel punch” veya “mikromotor” denilen cihazlarla yapılır.

Üzerinde küçük bir miktar doku parçası barındıran saç foliküllerine greft adı verilir. Greftler; tekli, ikili, üçlü ya da dörtlü saç hücreleri içerebilir. “Kaç greft”e ihtiyaç olduğuna hastanın saç teli kalınlığına ve ekim yapılacak bölgenin durumuna göre karar verilir. Buna göre bir seansta 2000-4500 greftlik (4600-10350 saç teli) transferi gerçekleştirmek mümkündür. Saç köklerinin toplanması yaklaşık 3 saat sürer. Hastanın greft ihtiyacı fazla ise operasyonu iki seansta yapmak tercih edilebilir.

Toplanan kökler ekim yapılacak bölgeye nakledilene kadar canlı kalsın diye hiposol ya da soğuk izotonik sıvıları içerisinde bekletilir. Bu sıvılar içinde bekletilen saç kökleri 6 saate kadar yaşamlarını sürdürebilir. Saç kökleri oda sıcaklığında bekletilir ise 2,5 saat içinde ölmeye başlar.

Greft toplama işlemi bittikten sonra ekim yapılacak bölge uyuşturulup gerekli mikrocerrahi aleti kullanılarak saç köklerinin yerleştirileceği alanlar açılır. Kanalların açılması yaklaşık 1-1,5 saat sürer.

Ekim yapılacak bölgenin uyuşturulmasını takiben saç kökleri özel iğneler ile (punch) açılan kanallara yerleştirilir. Kanal açma işlemi uygun açılarda ve yönlerde yapılırsa saç ekiminde doğallık sağlanır. Açılan kanallara saç köklerinin yerleştirilmesi yaklaşık 3 saat sürer.
FUE tekniği ile yapılan saç ekimi operasyonu 6 ilâ 9 saat sürer. Operasyon süresince hastaya birkaç kez 10-15 dakikalık yemek ve dinlenme molaları verilir.

Operasyondan sonra saç köklerinin alındığı bölge ertesi gün çıkarılmak üzere bir bandajla sarılır.

Yaklaşık bir hafta içinde ekilen saç kökleri sağlamlaşır. Bu dönemde oluşan kabuklanmalar doktorun tavsiyesine uygun yıkamalar sayesinde ortadan kalkar. Ekilen saçlar 2-3 hafta uzamaya devam eder ve sonra dökülmeye başlar. Bazen bir kısmı bazen de tamamı dökülebilir.

Saç hücreleri birkaç hafta süren dinlenme döneminden sonra tekrar uzamaya başlar. Ön bölge ekimlerinde 6 ilâ 8 ayda, tepe bölgesi ekimlerinde 8 ilâ 12 ayda hedeflenen forma ulaşır.

DHI Saç Ekimi Yöntemi

DHI, Direct Hair Implantation (doğrudan saç ekimi) yönteminin en büyük avantajı ekim bölgesinin tıraş edilmesine gerek olmadan, saç aralarındaki boşluklara odaklanarak daha sık ve daha doğal saç ekimi işleminin yapılabilmesidir. Tıraşsız saç ekimi avantajı DHI yönteminin kadınlar tarafından daha çok tercih edilmesine neden olmaktadır.

DHI tekniğini diğer tüm tekniklerden ayıran fark; ekim işleminde Choi Implanter adı verilen özel Choi kaleminin kullanılmasıdır. Yani aslında greft toplama işlemi FUE tekniğinde yapıldığı gibi gerçekleştirilir ancak ekim aşaması farklıdır.

Saç analizi yapılan hastanın saç tellerinin yapısı, kalitesi, saç dökülme potansiyeli belirlenip donör bölgenin yoğunluğu ve ekilebilecek greft sayısı hesaplanır. Daha sonra tercihen saçlar belli bir uzunlukta kesilir ve ön saç çizgisi belirlenir. Donör bölgesine lokal anestezi yapılarak uyuşturulur. Sonrasında mikro motor kullanılarak toplanan greftler hiç bekletilmeden Choi kalemiyle ekim yapılacak bölgeye yerleştirilir. Choi, kanal açma ve kök yerleştirme işlemlerini eş zamanlı yapmaktadır. Greft kalınlığına uygun olarak implant kalemlerinin içine greftler tek tek yerleştirilir.  Saç ekim işlemine, planlanmış olan ön saç çizgisinden başlanır ve kalemlere yerleştirilen greftler saçların doğal çıkış açılarına uygun bir biçimde ekilir. Bu sayede mevcut saçlar korunarak ekim işlemi tamamlanmış olur.

DHI Saç Ekimi Yöntemi ile yapılan saç ekimlerinde klasik tekniklere oranla iyileşme süreci hızlı olduğu için, normal hayata en kısa sürede dönülebilmektedir. Ekim sırasında ayrıca kanal açılmadığından, kabuklanma süresi klasik tekniklere göre daha düşüktür ve iyileşme süreci çok hızlıdır.

Operasyondan sonra 5-6 gün kadar kabuklanma ve bu kabukların dökülme süreci yaşanır. 2-3 haftada ‘şok dökülme evresi’ başlar, sonra dökülme seyri yavaşlar ve durur. 3. aydan sonra yeni saçlar çıkmaya başlar. 6. Ayda yüzde 60-70 oranında saç çıktığı gözlemlenir. 12. ayda ise saçlar %99 oranında tamamlanmıştır.

FUE tekniği ve DHI yöntemi arasındaki farklar nelerdir?

  • FUE tekniği ve DHI yönteminin en dikkat çeken farkı uygulama şekilleridir. DHI yönteminde kullanılan Choi kalemi kanal açma ve kök yerleştirme işlemlerini eş zamanlı yapmaktadır. Ekim sırasında ayrıca kanal açılmadığından, kabuklanma süresi daha düşüktür ve buna bağlı olarak iyileşme süreci çok hızlıdır.
  • FUE tekniğinde tek seansta 3000 ilâ 4500 greft, DHI tekniğinde ise tek seansta 1500 ilâ 2500 greft ekimi yapılabilir.
  • DHI tekniğinde iyileşme süresi daha kısa, kanama yok denecek kadar azdır.
  • FUE tekniğinde hem donör bölge hem de ekim yapılacak alanda saç tıraşı zorunluluğu vardır, DHI tekniğinde sadece donör bölgeye saç tıraşı yapılması yeterlidir.
  • Daha geniş bir alana ekim yapılacaksa FUE tekniği tercih edilirken daha sık ekim yapabilmek için DHI yöntemi tercih edilmektedir.
  • DHI yönteminde kullanılan ekipmanların maliyetinin daha yüksek olması, ekibin daha kalabalık olması, FUE yöntemine göre daha uzun sürmesi ve hassas bir işlem olduğu için aşırı dikkat gerektirmesi gibi nedenlerden maliyeti biraz daha yüksektir. FUE tekniği daha uygun maliyetle yapılabilir.
  • FUE tekniği 6 ilâ 8 saat sürerken, DHI metodu ile saç ekimi günde 6 saat çalışılarak 2 günde tamamlanır.
  • DHI yönteminde saç kökleri donör bölgeden alındıktan sonra 1-2 dakika içinde ekilir. Vücut dışında fazla beklemediğinden saç köklerinin zarar görme ihtimali çok azdır.

Hastanın saç ekiminde hangi yöntem uygulanacağına gerekli tetkik ve muayeneler doğrultusunda karar verilmelidir. Örneğin kanama riski olan bir hasta için DHI tekniği daha uygundur. Hastanın saç kaybı yoğun ve ekim gerektiren alan çok geniş ise FUE tekniği için daha uygun bir adaydır. Çünkü FUE tekniği tek seansta daha çok greft toplanmasına imkân tanır. Hangi teknik kullanılırsa kullanılsın; toplanan saç hücrelerinin sağlıklı olması, ekim yapılacak bölgenin bu hücreleri besleyebilme yeteneği ve operasyonu yapan ekibin tecrübesi saç ekiminin başarılı olmasında önemli etkenlerdir.