Doğal Görünmeyen Saçlar için Başarı Oranından Söz Edilemez!

Saç ekiminde başarı oranı nedir? Şeklindeki sorudan evvel söz konusu orandan kastın ne olduğuna değinmek gerekir. Zira saçın ekildiği bölgenin belli sıklıklarda ve tabi doğal görünümlerde olup olmadığı önemlidir. Aksi halde başarıdan söz etmek pek de mümkün olmayacaktır. Saç ekiminde hasta durumu göz önüne alınarak seçilen yöntemin uygunluğu koşul olarak kabul edilmelidir. Bu noktada ise iki farklı teknik yani FUE ile FUT ön plana çıkacaktır.

Saç ekimine etki eden faktörler nelerdir biliyor musunuz?

Günümüzün gelişen teknikleri öncülüğünde saç ekimindeki başarının %99’luk oranla karşınıza çıktığını söyleyebiliriz. Peki, ya bu orana etki eden faktörler nelerdir? İşte bu konuda saç ekimini yapan hekimin eğitiminden, tecrübesinden ve bilgi düzeyinden söz edilmelidir. Aynı şekilde hastanın saç telinin kalınlığı, saç özelliği, saç sıklıkları, ekim bölgesinin genişliği ve dökülme durumları gibi etkenler de göz ardı edilmemelidir. Zira bahsi geçen başarı oranı söz konusu etkenlere bağlı olarak değişebilmektedir. Kısacası her merkez, her doktor ve her hasta için aynı başarıdan söz edilemeyecektir. Bu nedenle öncelik, saç ekiminin yapılacağı sağlık merkezinin doğru seçilmesidir. Öyleyse saç ekiminde başarı oranı nedir? Şeklindeki soruya istediğiniz yanıtı alabilmek için İstanbul Hair Center olarak profesyonel kadromuzdan, hastaya göre uygulanan en doğru metotlara ve kalitede öncü isimler arasında yer aldığımıza değinmek isteriz.

Saç ekim yöntemleriyle başarı oranı arasında nasıl bir ilişki vardır?

Saç ekiminde başarı oranı nedir? Sorusu kadar önemli olan bir diğer soru da tercih edilen teknik ile başarı oranı arasında nasıl bir ilişki olduğudur. Yukarıda sizlere iki farklı teknik olduğundan söz ettik. İşte bu tekniklerin hangisinin tercih edileceğine doktorlar karar vermektedir. FUE tekniğinde kökler, mikro motorlar yardımı ile tek, tek çıkarılıp ekim yapılacak bölgeye nakledilir. FUT tekniğindeyse kökleri içeren derinin şeridi bisturiyle çıkarılır, bu şeritte köklere ayrıştırma işlemi yapılır ve derinin alındığı bölgeye dikiş atılıp kapatma işlemi uygulanır. Söz konusu tekniklerle başarı oranı arasındaki ilişkiyse hastaya göre değişen tekniğin doktor tarafından en uygun şekilde tercih edilmesine bağlıdır.

Bir cevap yazın